Compliancy

Compliancy

Wij zorgen er voor dat uw gebouw voldoet aan alle wet- en regelgeving rondom energie en duurzaamheid.

De wetgeving rondom energie & duurzaamheid wordt met het jaar uitgebreider.  U heeft inmiddels vast al wel gehoord van de ‘informatieplicht energiebesparing’ samen met de daarbij behorende ‘erkende maatregelen’. Of misschien is uw organisatie zelfs wel ‘EED plichtig’ of  heeft u een kantoorpand waarvoor u voor 2023 minimaal een energielabel C moet zien te realiseren. Feit is dat u vroeger nog een keuze had en tegenwoordig steeds meer moet. Wij vinden het natuurlijk een goede ontwikkeling dat dit onderwerp tegenwoordig steeds hoger op de agenda staat, maar begrijpen dat het voor u een complexe en onoverzichtelijke situatie is. Wij zoeken graag voor u uit welke wetgeving voor uw organisatie relevant is en of u op basis van de voorwaarden bijvoorbeeld recht heeft op vrijstelling.

Neem contact met ons op

Informatieplicht & Erkende Maatregelen

Het Activiteitenbesluit en de wet milieubeheer verplichten bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Het betreft inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. RVO heeft in samenwerking met brancheorganisaties voor 19 verschillende branches een lijst van Erkende energiebesparende Maatregelen Lijsten (EML) opgesteld. Volgens de informatieplicht dient u de resultaten van de EML scan samen met het jaarlijks energieverbruik voor 1 juli 2019 in te vullen in het E-Loket. Als u nog niet aan de informatieplicht energiebesparing voldoet, wacht dan niet langer en voorkom een dwangsom. Wij kunnen de EML scan binnen enkele weken voor u uitvoeren en verzorgen tevens de verwerking in het eLoket van RVO.

European Energy Efficiency Directive (EED)

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u 250 fte of meer in dienst heeft of als u een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Als u nog niet aan de EED wetgeving voldoet, wacht dan niet langer en voorkom een dwangsom. Wij kunnen de EED scan binnen enkele weken voor u uitvoeren en verzorgen ook de verwerking in het eLoket van RVO.

“Regels  en verplichtingen zijn nooit leuk, maar in dit geval wel echt nodig”
– Robbert Pronk, Directeur Enovium